Sant Jaume de Creixell

Aquesta antiga església parroquial del terme de Creixell s’originaria a l’inici del segle XII, quan començà a aparèixer l’organització parroquial per aquests indrets. És certament esmentada sota l’obediència i el domini del prior de Sant Pere de Casserres (Osona) el 1259, com a parrochia Sancti Jacobi de Crexello.

D’altra banda, en les relacions de parròquies de l’any 1279 que contribuïren amb el delme, consta que el prior de Casserres havia de pagar 167 sous pel que rebia in villa de Creixello, i a continuació hi ha el pagament de 47 sous per part del rector de Creixello. Tanmateix, en...