Sant Jaume de la torre de Cartellà (Maçanet de la Selva)

Capella unida a la torre de Cartellà, antiga força o casa forta del terme de Maçanet. La torre és documentada des del segle XII i fou la residència dels Maçanet, entroncats vers el 1213 amb els Cartellà. Del 1330 hi ha esment de la “capella Sancti Jacobi”, dins la parròquia de Maçanet, que tenia capellà propi l’any 1371. El seu origen cal, per tant, cercar-lo dins els segles XII o XIII, o potser abans. L’edifici actual va renovar-se als segles XVI o XVII.