Sant Laurènç d’Arçan (Sornian)

Situació

Aspecte d’aquesta església, que va dependre del monestir de Sant Pèire de Fenolhet.

ECSA - A. Roura

Aquesta església és situada a prop del mas Arçan ide les ruïnes del castell del mateix nom, al SW.

Mapa: IGN-2348. Situació: Lat. 42° 43′ 02″ N - Long. 2° 25′ 34″ E.

Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari indicat en la monografia anterior. (PP)

Història

El primer esment d’aquest temple és de l’any 1221, en què Ramon de Vilarnau vengué al monestir canonical de Sant Pèire de Fenolhet i al seu ardiaca Arnau l’església d’Arçan. Sant Pèire de Fenolhet era el propietari de la villa o lloc d’Arçan des de la seva fundació, gràcies a la donació que li féu el comte de Besalú Bernat I Tallaferro. Aquest domini li fou confirmat pel papa Sergi IV en una butlla de l’any 1011. (CPO)

Església

Planta de l’església, que té oberta al mur de tramuntana una capella, prop de l’arc presbiteral.

R. Mallol, segons informació de L. Bayrou

Interior de l’església, amb la volta de canó de la nau de perfil apuntat.

ECSA - A. Roura

L’església de Sant Laurènç és un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil apuntat i capçada a llevant per un absis semicircular precedit d’un profund arc presbiteral, que també es reflecteix en el volum exterior de l’edifici. Al costat nord de la nau s’hi afegí una capella quadrada, situada prop de l’obertura de l’arc presbiteral. Sobre el mur de la banda de ponent hi ha un campanar d’espadanya.

A l’absis s’obren tres finestres de doble esqueixada i al mur sud n’hi ha una altra de les mateixes característiques. La porta s’obre en la façana sud i és emfasitzada per dues arquivoltes. Les façanes són llises, llevat de l’absis, on hi ha un ràfec suportat per un fris de permòdols esculpits que assenyala clarament les formes ornamentals del segle XII. (LB-JAA)

Bibliografia
  1. Marca, 1688, ap. CLXVI, cols. 987-988
  2. Cazes, 1990, pàg. 81