Sant Lionç de Tossa (Tossa de Mar)

Església esmentada el 966, any en què el comte Miró deixà l’alou de Tossa al monestir de Ripoll, document confirmat posteriorment per Borrell II el 993. No es coneix cap més notícia d’aquesta capella que ha deixat el nom a la cala de Salionç o de Sant Lionç, a l’extrem del terme, a tocar del límit municipal de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Hi ha també l’antic mas Sant Lionç on hom suposa que devia ésser emplaçada l’antiga església.