Sant Marçal (Porta)

L’església de Sant Marçal, sufragània de Sant Quintí de Cortvassill és documentada l’any 1265; avui dia desapareguda, fou, segons alguns autors, l’origen de l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Porta. Aquesta consta d’una sola nau de base rectangular, coberta amb doble vessant, i una petita torre com a campanar.