Sant Martí de Teià

La vil·la de Taliano, que va donar nom a l’església i al terme, surt esmentada l’any 961, i quatre anys més tard, el 965, l’església de Taliano fou donada a la seu de Barcelona (el 1969 se’n va commemorar el mil·lenari). L’antiga parròquia surt molt documentada al llarg del temps, i consta que l’església experimentà restauracions després del 1330 i del 1439, fins que fou totalment reedificada a partir del 1574, sota la direcció del mestre de cases Antoni Mateu. Sobre el seu portal renaixentista, semblant al del monestir dels Àngels de Barcelona, hi ha un relleu de sant Martí amb el cavall, que sembla que es va aprofitar de l’edifici anterior, i que ha estat datat entre els segles XII-XIII. De tota manera pensem que aquest grup és posterior al romànic.