Sant Mateu de Riudecanyes

L’esment més reculat de Riudecanes és de l’any 1152, en què el comte Ramon Berenguer IV donà el lloc de Cambrils a Ponç de Regomir. El terme de Cambrils limitava a ponent amb el torrente qui est iuxta Rivum de Canes. La vila de Riudecanyes formà part de la baronia d’Escornalbou i hi residia el batlle general.

La parròquia ja estava en funcionament a mitjan segle XIII, com ho prova el primer manual notarial de la parròquia que s’ha conservat, de l’any 1263. Els anys 1279 i 1280 el rector de Rivo Cannarum pagà 62 sous en concepte de dècima papal.

L’església parroquial de Riudecanyes, al...