Sant Maurici (Caldes de Malavella)

Situació

Un aspecte de les ruïnes de l’església.

F. Tur

Les ruïnes que queden de l’església es troben entre les ruïnes de l’antic castell de Malavella.

Mapa: 365M781. Situació: 31TDG835296.

De davant la façana de ponent de l’església parroquial de Sant Esteve de Caldes surt un carrer que en direcció a ponent mena cap als afores, on s’entronca amb una pista amb indicadors a tots els trencalls, que en 2,5 km arriba al turó de Sant Maurici. (JRR)

Història

Aquesta capella fou erigida prop del castell de Malavella, el “castro quod dicunt Malavella” documentat des del 1058. Com a capella del castell podria ésser-li coetània, bé que no se’n coneixen notícies anteriors al 1412. La capella actual és d’edificació tardana però va aprofitar una part o torre del castell com a absis o presbiteri. Té el caràcter de santuari i és popular l’aplec que s’hi celebra cada any el 22 de setembre. (JCH)

Església

Planta de les ruïnes de l’església, situades al costat de les del castell de Malavella.

J. Recarens

Actualment, de l’església només en resten ruïnes, mig absis, una bona part del mur de migdia i fragments dels murs de ponent i de tramuntana. A partir d’aquí hom pot treure una reconstrucció de planta, segons la qual l’edifici, de petites dimensions, tenia una nau rectangular, capçada a llevant per un absis de semicercle allargat, obert a la nau, tant a l’interior com a l’exterior, per un simple plec i cobert amb volta de quart d’esfera. Per les restes sembla que la porta era al mur de migdia.

També és visible una junta constructiva als murs laterals de la nau, prop de la façana de ponent, com si hi hagués hagut dues etapes constructives.

L’aparell és construït per una pedra totalment irregular amorterada; com ja s’ha esmentat, sembla que l’absis de la capella aprofità una de les torres del castell de Malavella. (JRR)

Bibliografia

  • Arnau, 1983; Ginesta, 1972; Monsalvatje, XVII, 1909, pàg. 236.