Sant Miquel d’Avi (Seira)

Situació

Petita capella del nucli d’Avi amb un airós campanar d’espadanya de dos ulls.

ECSA - J. Boix

L’església de Sant Miquel és al petit llogaret d’Avi, situat a l’esquerra de l’Éssera, davant Seira, en un dels contraforts de la serra de Sant Joan.

Mapa: 31-10 (212). Situació: 31TBH888055.

Per a anar-hi partint de Campo, cal seguir la carretera C-139 en direcció a Benasc fins a l’altura de la colònia dita “la Catalana”; des d’aquí surt un camí que al cap d’uns 2 km de recorregut porta fins al poble d’Avi. (JAA-MLIR)

Església

És un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis també semicircular obert directament a la nau. La nau presenta un desgruix en la meitat de la seva longitud, com si es tractés d’un profund i desproporcionat arc presbiteral, a l’estil del que succeeix en alguns edificis de la conca mitjana de l’Éssera.

La banda sud de la nau ha estat alterada per la construcció d’una capella rectangular, feta prop de l’obertura absidal, que roman tancada per un retaule de construcció recent.

Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada, que és l’única obertura que es conserva de l’obra original, car la porta, oberta a la façana de ponent, fou substituïda per l’actual, emplaçada en el mateix indret però sense un caràcter especial.

Les reformes abasten la part alta de les façanes, les quals han estat rebaixades arran de la reconstrucció de les cobertes, de manera que s’han perdut els coronaments originals que podien tenir les façanes. El frontispici de ponent és coronat per un campanar d’espadanya de dos ulls.

L’interior és totalment emblanquinat. L’aparell només és visible a les façanes, en les quals, tot i les alteracions que han sofert, es pot veure un parament de carreuó, irregular però ben treballat, disposat en filades desiguals; les característiques tipològiques de l’aparell palesen una construcció rústega, de l’inici del segle XII, que manté una llunyana relació amb les obres contemporànies de la conca mitjana de l’Éssera. (JAA)

Bibliografia

  • Iglesias, 1985-88, vol. I/1, pàgs. 115-117
  • Benedicto, 1995, pàgs. 71-72