Sant Miquel de la Bastida

Situació

Absis de l’antiga església parroquial, avui encastat dins un habitatge construït més tard.

ECSA - A. Roura

Les ruïnes d’aquesta església són situades a fora del recinte del castell de la Bastida, a migdia.

Mapa: IGN-2449. Situació: Lat. 42° 32’ 50” N - Long. 2° 35’ 16” E.

Història

Sembla que aquesta església és la primitiva parròquia de la Bastida esmentada ja el 1011 amb el nom de Sant Miquel de Mollet en la butlla que el papa Sergi IV atorgà a Santa Maria d’Arles, en la qual es confirmaven les seves possessions. L’església és àmpliament documentada als segles següents. A partir del segle XIII comença a ser coneguda amb el nom de Sant Miquel de la Bastida i potser fou en aquell moment o poc després que perdé el seu caràcter parroquial a favor de l’actual església.

Església

De l’edifici alt-medieval, possiblement d’una sola nau, només es conserva l’arc triomfal, avui incorporat a una vella casa, inhabilitada, i un absis semicircular amb finestra axial de simple esqueixada.

Els murs presenten un aparell de còdols d’esquist molt rústec, I que cal datar al segle XI.

Bibliografia

  • Monsalvatje, 1914, vol. 23, pàg. 229
  • Cazes, 1990, pàg. 41.