Vila i castell de la Bastida

Situació

Restes de la “bastida”, amb espitlleres a la part alta, situades al sud-est de l’església parroquial.

ECSA - A. Roura

El terme de la Bastida és situat al sud-oest dels Aspres, en contacte amb el Conflent i el Vallespir, als peus del Canigó. La fortificació envoltava la part alta de la població i l’església.

Mapa: IGN-2449. Situació: Lat. 42° 32’ 51,6” N - Long. 2° 35’ 15” E.

Per arribar a aquest poble de la conca del Bulès, cal prendre, a partir de Perpinyà, la N-116 fins a Bulaternera, i des d’aquí la D-13, que condueix a la Bastida.

Història

L’any 990, el poble i el terme foren incorporats al vescomtat de Vallespir. Fins al tercer quart del segle XII, la localitat era anomenada Mollet o Molletell, per diferenciar-la d’un altre Mollet, al Vallespir (avui Montferrer): Moletum, 1009; Molled, 1011; Molletello, 1046 i Moletel, 1090.

La nova denominació de Bastida, que correspon a la construcció d’un recinte fortificat, apareix el 1267 i posteriorment a aquesta data hom troba encara mencions com: parrochia S. Michaelis de la Bastida, 1276; la Bastida de Moled, 1395; Bastida, 1406; Bastida, 1435, etc.

La Bastida pertanyé successivament als llinatges de Cortsaví-Serrallonga (del segle XI al XIII); als Alió-So (segle XIV); al rei de Mallorca Jaume III (1335); als Llupià-Bages (segles XIV i XV); als Çagarriga (segles XV i XVI); als Taqui (segle XVII) i als Oms (segle XVIII).

Castell

Les restes de la fortificació corresponen probablement a la “bastida”, construïda dins el tercer quart del segle XIII. En queda, essencialment, una construcció a l’est i al sud-est de l’església amb espitlleres a la part alta de la muralla, de còdols d’esquist, a l’est i al sud.

El portal romànic s’obria a migdia, però el seu arc de pedra picada fou destruït al segle XX per eixamplar l’accés a la placeta davant l’església. En resta un muntant.

Recentment, la part del castell subsistent a migdia ha estat en part rehabilitada a l’interior per un propietari particular.