Sant Miquel de l’Albiol

L’església parroquial de l’Albiol apareix esmentada per primera vegada en la butlla que el papa Celestí III adreçà a l’església de Tarragona el 1194. Després d’aquesta data cal esperar els anys 1279 i 1280 per a tenir-ne notícies de nou, quan el rector de Albiolo o Albiello pagà en concepte de dècima papal 20 sous.

Al final del segle XV consta que la col·lació de la parròquia de l’Albiol corresponia a la dignitat del cambrer del capítol de Tarragona, senyor del terme.

L’actual temple es bastí al final del segle XVIII i no conserva cap element romànic. Segons apareix en un inventari del 1924, la primera pedra d’aquesta església fou posada i beneïda pel rector de l’Albiol, mossèn Francesc Pons i Llaonart, el 22 de febrer de 1789. A la façana consta la data del 1791. L’altar major, dedicat a sant Miquel Arcàngel, fou comprat l’any 1826, procedent del convent franciscà de Reus. Havia estat construït el 1689 i daurat el 1698. Tots els retaules i altars de l’església foren cremats l’any 1936.