Sant Miquel i Sant Salvador de Candell

Església desapareguda, situada al lloc dit Candell, al nord-est del poble, a la riba dreta del Rard. L’any 946 fou venuda juntament amb altres béns, per una dona anomenada Ermetruita l’arxipreste Amalric d’Elna. Poc després va passar a dependre del monestir de Sant Andreu de Sureda, que encara la conservava en el moment de redactar-se l’acta de consagració d’aquest cenobi de l’any 1121. Al segle XII es documenta sota la doble advocació de sant Miquel i sant Salvador (1173). Per raons que desconeixem. Sant Miquel de Candell passà al segle XIII a dependre de Sant Salvador de Cirà, església amb la qual passà, el 1273, a la comanda templera del Masdéu.