Sant Pere (el Soler)

Aquesta església era situada a l’est del poble i prestava servei a un veïnat (Casa S. Petri, 1026) dit més tard el Soler d’Avall. Al segle XIV, servia d’església parroquial als habitants del veïnat de Santa Eugènia. Avui desapareguda, cal cercar el seu emplaçament en el lloc dit “les Capelles”.