Sant Serni de Llorts (Ordino)

En ple centre del llogaret de Llorts hi ha una església, de tipologia semblant a les romàniques, construïda al segle XVII. Segons Pere Canturri, aquesta construcció fou realitzada quan desaparegué la primitiva església, emplaçada en un camp entre l’entrada del poble i la casa del Vilaró. Segons la tradició local, aquesta església desaparegué per una allau. Hom pot veure encara les restes de l’edifici. El nucli de població de Llorts apareix esmentat per primera vegada en la concòrdia de l’any 1162. Posteriorment, en la del 1176 apareix un individu del Vilaró. Cal pensar, doncs, en la possibilitat que aquesta construcció en ruïnes ja existís al segle XII, per tal com ja apareixen en textos dos nuclis de població a poca distància.