Sant Valentí d’Espona (la Llaguna)

Les escasses ruïnes de l’església de Sant Valentí d’Espona es troben, aproximadament, un quilòmetre al nord del llogaret dels Cortais, situat al peu de la tossa d’en Maig, prop del camí que ve d’Aiguatèbia (Conflent). D’aquesta església han pervingut escasses referències documentals d’època medieval; n’hi ha una que data de l’any 1011, quan Vecclesiam Sancti Valentini in villa Spondaés confirmada com una de les possessions de l’abadia de Cuixà en la butlla atorgada a aquest monestir pel papa Sergi IV. Una altra notícia, consignada també dins l’onzena centúria, és de l’any 1069; es tracta d’una escriptura per la qual Berenguer Ricard, Sal·la Guillem i el seu fill Guillem Sal·la feren donació a la canònica de Santa Maria de la Seu d’Urgell, d’una heretat situada a la parròquia de Sant Feliu d’Aiguatèbia, de la qual es descriuen les afrontacions territorials; per la banda de ponent la parròquia d’Aiguatèbia confrontava amb el terme de Sant Valentí d’Espona.

Sembla que procedeix d’aquesta església una estatueta de sant Valentí de fusta pintada i daurada, del segle XV, que es conserva a l’església parroquial de Sant Vicenç de la Llaguna.