Sant Vicenç de Tordera

Antiga capella, ara en ruïnes, situada a poc més de 3 km de la vila, dos dels quals per la carretera de Tordera a Fogars de Tordera, vers la part oriental del terme, a la dreta del riu. És una de les capelles més documentades del terme gràcies al fet que el monestir de Roca-rossa hi tenia béns a prop; així, en el seu Cartoral, el 1199, s’esmenta una donació de terres “in plano Sancti Vincentii”, un altre document del 1201 especifica més clarament “in plano subtus ecclesia Sancti Vincencii”, i el 1253 es fa esment de terres “apun ecclesiam Sancti Vicencii”. Més endavant, a partir del 1390 i en...