Santa Coloma de Salses

Esmentada a la fi del segle XI, era situada al sud-est del poble de Salses. Era una dependència de l’abadia de la Grassa. Fa temps que ha desaparegut. Sols la descoberta, fa anys, d’un senzill sarcòfag de pedra calcària testimonieja el seu emplaçament.