Santa Eulàlia de Bolquera

Un dels primers esments del lloc de Bolquera (Bolcaria) data de l’any 948, com a límit territorial d’un alou situat al comtat de Cerdanya, al pagus de Llívia, dins la vil·la de Vià, cedit pel prevere Adroer al monestir de Sant Llorenç prop Bagà. L’església parroquial de Santa Eulàlia de Bolquera és mencionada en el suposat capbreu de Santa Maria de la Seu d’Urgell, del 819, però que ha de correspondre a mitjan segle XI.

Ja a l’inici del segle XIV, entre els anys 1312 i 1314, l’ecclesia Ste Eulalie de Bolquera figura en la relació de parròquies visitades pels delegats de l’arquebisbe de...