Santa Eulàlia de Paderniu (la Vall de Lierp)

El llogaret de Paderniu es localitza al damunt d’Eixea, als vessants meridionals del Turbó (1 180 m) i a la capçalera del barranc homònim. Es tenen referències de l’església des de l’any 1092, en què el bisbe Ramon Dalmau dotà la canònica de Sant Vicenç de Roda amb les quartes episcopals de l’església de villa Paternini, cosa que confirmà el 1093. El 1198 Gombau de Camporrells, bisbe de Roda-Lleida, donà al refetor dels canonges de Roda els cinc diners anuals que li tributava l’església de Santa Eulàlia. El 1255 l’església de Paderniu depenia de la infermeria de Roda. Des d’aleshores fou...