Santa Maria de Serrat (la Vall de Lierp)

El llogaret de Serrat és al peu del massís del Turbó, a la capçalera del barranc homònim i de la vall de Lierp. A partir de la baixa edat mitjana i fins a la desamortització consta en poder del capítol de Roda. L’església de Santa Maria era el centre de les possessions canonicals a la vall. Al segle XIX, segons el Diccionario de P. Madoz, hi havia un capellà i dos beneficiats de patronat particular; en depenia l’església de Paderniu.