Santa Maria de Cabassers

L’església de Cabassers és documentada des del 1172. Es devia bastir arran de la donació del terme de Cabassers als premostratencs del monestir belga de Santa Maria de Monteflabon per part de Ramon Berenguer IV el 1149 perquè hi fundessin un monestir de l’orde, que no reeixí. Una vegada els monjos van abandonar el lloc vers el 1167, l’església del monestir, que rebia el nom de Santa Maria de Vallclara, va passar a ser seu de la parròquia de Cabassers —dins el bisbat de Tortosa— i tingué aquesta funció fins al començament del segle XVII, quan es construí un nou edifici. La parròquia de Cabassers, que ja apareix en la dotalia de la catedral de Tortosa de 1178, fou visitada pel bisbe Francesc de Paolac l’any 1314.

El temple primitiu va ser enderrocat l’any 1870. Només se’n sap que tenia una amplada de 7,70 m i era format per quatre o cinc arcs de pedra. De la seva ornamentació només s’ha conservat un retaule gòtic d’autor desconegut i atribuït a Lluís Borrassà. Al seu lloc avui hi ha les escoles del poble.