Santa Maria del castell de Santa Fe del Penedès

Es tracta de la capella que posseí el castell de Santa Fe, desapareguda com el castell, sense que se sàpiga on s’emplaçà. És esmentada com a parròquia per primera vegada el 1189. Al principi del segle XIV en tenia cura Arnau d’Esplugues, capellà de Santa Maria del castell de Santa Fe. Aquesta capella va mantenir-se almenys fins al segle XVIII. El 1759 és documentada un altre cop l’església de Santa Maria del castell de Santa Fe.