Torre de la Guàrdia (Banyuls dels Aspres)

Aquesta torre, la qual remuntava el seu l’origen probablement als temps carolingis, és esmentada el 1043 (“ipsa Guardia, costes de la Guardia”). Actualment ha desaparegut i hom n’ignora l’emplaçament.