Torreta de Cal Saumell (el Montmell)

Situació

Antiga torre de guaita, damunt de la vall de Sant Marc.

ECSA - J. Bolòs

Guàrdia situada al costat de la casa anomenada la torreta de Can Saumell, a mitja muntanya, damunt la vall de Sant Marc.

Mapa: 34-16(418). Situació: 31TCF719772.

Si seguim la carretera que va d’Aiguaviva a Canferrer, a 1 km d’Aiguaviva, abans d’arribar a Sant Marc, agafarem un camí que surt a mà dreta i mena al cementiri. Si el seguim amunt ens portarà en uns minuts a la masia i a la torre. (JBM-JARN)

Història

No es disposa, per ara, de notícies històriques documentals d’època medieval sobre aquesta torre i...