Vila i castell de Pratdip

El lloc de Pratdip és conegut des de mitjan segle XII, quan la seva església parroquial apareix en la butlla papal d’Anastasi IV del 1154. Del castell i la vila, en tenim poques referències. Va pertànyer a la baronia d’Entença, que primer estigué en mans dels Castellvell i més tard dels Entença (a partir del 1244), dels quals prové el nom. El 1324 Jaume II adquirí l’esmentada baronia i el mateix any la uní al recentment creat comtat de Prades.

El comtat de Prades, juntament amb el seu annex, la baronia d’Entença, va esdevenir durant el segle XV de la casa ducal de Cardona. Per vincles successoris, el comtat de Prades i la baronia d’Entença passaren el 1663 als ducs de Medinaceli, que foren els darrers senyors del castell i la vila de Pratdip. (RMG)

En l’organització del poble medieval de Pratdip segurament tingué molta Importància el castell, les restes del qual són encimbellades dalt d’una roca a l’extrem meridional de la població. El poble s’organitzà, però, sobretot, en relació amb l’església i restà tancat rere uns portals. Actualment, del castell no en resta gairebé res, tret d’unes quantes parets que, dalt del turó, delimiten un espai; foren fetes, però, ja en una època molt tardana.

En canvi, en relació amb el poble, en època medieval, es feren almenys dues torres, una al portal anomenat del Copet i l’altra, més interior, al costat del carrer del Castell. La torre del portal del Copet té una gran porta a la cara exterior, acabada amb un arc de mig punt; en aquesta façana també hi ha dues finestres i un matacà. A la cara interior de la torre, que donava al poble, hi ha una arcada i dues portetes laterals elevades, acabades amb un arc també de mig punt. Els murs són de maçoneria i els caires són fets amb carreus més treballats. En principi l’hem de datar cap als segles XIII o XIV. La torre que hi ha al carrer del Castell, amb un aparell semblant i amb diversos matacans, pot ésser datada a la mateixa època. (JBM)