El modernisme i el llibre infantil

Billy (Guillem Perés) (1893-1968): Il·lustració a La Rondalla del Dijous, editada per L’Avenç (1908-09).

BC

El Modernisme fou un fenomen que omplí tota una època de la cultura catalana en totes les seves manifestacions, per això no és rar que també arribés la seva influència en un camp tan «senzill» com el de les publicacions per a infants.

Tanmateix el Modernisme va ser, almenys al començament, un fenomen culte, amb la qual cosa només una part de la producció per a infants –part important en qualitat però no tant en quantitat–- pot qualificar-se de modernista, ja que la majoria de...