L'esteticisme

Josep Pascó (1855-1910): Cartell del 4t. Centenari del Descobriment d’Amèrica (1892). Cromolitografía. Barcelona, Unitat Gràfica-Biblioteca de Catalunya.

BC

El Modernisme, en el seu sentit més estrictament decoratiu, no va aparèixer a Catalunya de la nit al dia. Entre l’eclecticisme convencional de mitjan vuitcents i el Modernisme de final de segle hi ha un esglaó intermedi que l’omple una manera de fer típica de l’art anglès, que influí també en altres llocs del món occidental Aquesta manera de fer coincideix formalment amb bona part de les realitzacions plàstiques sortides del que s...