L'art europeu en l'època modernista

La societat occidental de final del segle XIX

Claude Monet (1840-1926): Porte d’Aval (cap al 1886). Oli. Museu de l’Abadia de Montserrat (donació Xavier Busquets).

F.F.

El darrer quart del segle XIX es pot considerar una època d’equilibri europeu. Es tracta d’una situació de pau en la qual la societat burgesa capitalista triomfà plenament, abans de la ruptura brutal d’equilibri i de tranquil·litat que representaria la guerra mundial del 1914-18. La gent s’entusiasma pels formidables progressos de la tècnica i de la indústria: els nous mitjans de comunicació i de transports com ara...