Breu història dels transports

Els orígens

Des dels temps més remots, els humans han estat uns viatgers incansables: durant centenars de milers d’anys la seva principal font d’alimentació, la cacera, els havia obligat a dur una existència nòmada, constantment a l’encalç de les preses i a la recerca de nous territoris més rics en caça. L’evolució genètica i el desenvolupament de la cultura material van empènyer cada cop més els humans de la prehistòria a ampliar el control sobre el territori, fins a arribar a ocupar gairebé tot el món. És el cas, per exemple, d’algunes comunitats asiàtiques de caçadors del paleolític, que...