Els Comas. Màquines de vapor i buidatge d'estàtues de bronze

L’empresa s’inicià el 1830, segons pròpia manifestació, anys més tard, quan l’antiguitat era un símbol de garantia. El seu fundador, Josep Comas, tenia un taller de construcció i reparació de màquines al carrer de Sant Bartomeu, al Raval de Barcelona. Deu anys més tard era un taller modest, un de tants que es dedicava a fondre peces de ferro per a màquines de filar.

La foneria Comas s’especialitzà en la construcció de màquines de vapor i després en el buidatge d’estàtues de bronze. Publicitat a la guia Indicador General de Barcelona, 1887.

El 1855, la foneria Comas és esmentada...