Josep Serra i Sió. Màquines per a la filatura de cotó, a Manlleu

Josep Serra i Sió (Metalurgistas y Electrotécnicos, 1953).

Josep Serra i Sió va néixer a Roda de Ter el 24 de juny de 1877. Als deu anys va entrar com a aprenent de teixidor en una fàbrica del seu poble. Interessat per la mecànica féu aquest aprenentatge en un taller de Terrassa. Després treballà en diferents empreses com a muntador, torner i ajustador.

El 1902, es constituí a Manlleu Costa i Serra, Societat en Comandita, que es proposava de construir maquinària tèxtil, però que es dedicà sobretot a les reparacions. L’ordre dels noms significava, en aquest cas, que Josep Serra era el soci tècnic, mentre que Costa era el capitalista. La societat va crear la seva pròpia foneria, el fonament de qualsevulla empresa constructora de maquinària.

El creixement de l’empresa i el seu servei als fabricants de la comarca provocaren l’interès en els projectes de Serra per part de Josep Sanglas i Alsina, un filador de Manlleu. Amb el seu suport, el 1913 es constituí a Manlleu la SA Serra, amb un capital de 250 000 pessetes.

El primer consell d’administració estava format per:

  • Josep Sanglas i Alsina
  • Josep Serra i Sió
  • Pere Busquets i Masferrer
  • Pere Planas i Planas
  • Josep Ferrer i Bracons.

Josep Serra i Sió creà a Manlleu una important fàbrica de maquinària tèxtil, especialment destinada a la filatura de cotó. Publicitat de la Societat Anònima Serra, amb fotografies de la fàbrica (Barcelona Artística e Industrial, 1907).

El taller mecànic es dedicà principalment a la fabricació de maquinària destinada a la filatura de cotó: contínues de filar, contínues de torcer, dobladores, obridores de bales. Secundàriament, a la fabricació de toms i màquines de trepar.

Pel que fa a la maquinària tèxtil, SA Serra va ser la primera empresa catalana a construir aquells models. Durant la dècada dels anys 1920, el catàleg de productes s’amplià extraordinàriament. Aquesta empresa tenia aleshores uns tres-cents obrers treballant a la fàbrica.

En començar els anys setanta, la SA Serra passà sota el control de l’empresa americana Sacco Lowell i s’anomenà Serra Sacco Lowell. Anys més tard es convertí en Pratt Sacco Lowell.

Bibliografia

  • SA. Serra. Maquinària, Manlleu 1932.