Francesc Duran i Cañameras, màquines per a teixits de llana, a Sabadell

Francesc Duran i Cañameras (Personalidades Eminentes de la Industria Textil Española, 1952).

Francesc Duran i Cañameras va néixer a Martorell l’any 1837. El 1863 obrí a Sabadell un taller mecànic al carrer de Riego. Aleshores Sabadell era una ciutat on la indústria anava guanyant terreny a l’agricultura, però aquesta encara hi tenia un bon paper. No és d’estranyar que la seva primera dedicació fos la fabricació de premses per al vi i molins de vent per a elevar l’aigua.

L’ambient industrial guanyà la partida al professional. D’aquí l’interès en els telers mecànics que Duran i...