Gustau Gnauck. Màquines per a gènere de punt, a Mataró

Al final del segle XIX, Mataró ja era el centre de la industria del gènere de punt. La dotzena llarga de fabricants que hi havia importaven la seva maquinària principalment d’Alemanya.

Un alemany, Gustau Gnauk, va crear a la fi de segle una fàbrica de màquines de gènere de punt a Mataró (El Mercurio, 1924).

Narcís Colomer, un fabricant que havia co-mençatel 1880, va demanar a l’empresa proveïdora alemanya que li muntés les màquines que havia comprat. El 1885 es presentà a Mataró Gustau Gnauck, que va fer la feina encarregada.

El 1890, Gustau Gnauck va tomar per que-dar-s’hi. I...