El cas particular dels ocells de les illes Balears

Relació entre la superfície insular de les Balears, Còrsega i Sardenya i el nombre d’espècies nidificants a cadascuna de les illes. La recta de regressió mostra que la correlació entre ambdós paràmetres és molt alta. S’ha inclòs, a tall de comparació, la zona continental, que queda desplaçada clarament cap a la dreta.

Maber, original de l’autor.

Els ocells, gràcies a la seva facultat de volar, són capaços de salvar les barreres marítimes, per la qual cosa constitueixen els vertebrats més ben representats a les illes (exceptuant, es clar, el cas dels peixos). Evidentment, les...