Els ocells i el fenomen migratori

Punts de recuperació a la península Ibèrica d’exemplars de cigonya blanca (Ciconia ciconia) en període postnupcial, anellats anteriorment a Centreuropa, tot diferenciant allò que és el primer viatge d’exemplars joves (punts en blau) dels viatges d’ocells de dos o més anys (punts en vermell). Noteu que els Països Catalans són una àrea important de pas per a les poblacions centreuropees d’aquesta espècie.

Maber, segons Bernis 1980.

Disposem encara de molt poca informació del fenomen migratori als Països Catalans. Només alguns autors han tractat d’una manera generalitzada la...