Els petits ocells terrestres nidificants (i hivernants)

Les comunitats vegetals i les variacions del poblament ornític

La distribució dels ocells a escala local és determinada per l’arquitectura de la vegetació, és a dir, per la presència o absència de grans troncs, de diferents estrats de vegetació, etc. En efecte, els ocells tenen un règim alimentari molt flexible i, en canvi, són molt especialitzats pel que fa a la manera de procurar-se l’aliment i els hàbits de nidificació, per exemple, l’explotació del terra (a la foto inferior, el tallarol capnegre, Sylvia melanocephala), dels arbusts, dels troncs, dels branquillons extrems (a la...