Els rapinyaires de la muntanya mediterrània

L’hàbitat dels rapinyaires mediterranis

Les comunitats faunístiques mediterrànies són, sens dubte, unes de les més riques de tot el Paleàrtic; als Països Catalans, òbviament, es troben àmpliament representades, però precisament per trobar-se en àrees humanitzades des d’antic, han sofert diverses i notables alteracions. No ha estat, però, fins recentment, que els canvis radicals sòcio-econòmics d’aquestes àrees han provocat profundes transformacions de l’hàbitat, i la fauna se n’ha vist més ressentida. Sens dubte els rapinyaires, com a depredadors i representants dels extrems culminants...