Els poblaments hivernals d’anàtids

Les migracions anuals dels ànecs

Les formacions d’anàtids es compten entre les més populars dels ocells migradors, identificables per les siluetes inconfusibles dels ànecs, panxuts i llargs de coll, amb les ales d’implantació reculada. La fotografia recull el moment en què un d’aquests estols, integrat per ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos), emprèn el vol en una llacuna de l’interior prepirinenc.

Oriol Alamany.

Els principals quarters de reproducció de la major part dels ànecs paleàrtics se situen molt al N, en zones que resten cobertes per la neu i el glaç durant l’hivern...