Els cnidaris escifozous

Aspecte general extern d’una escifomedusa, en visió ventral (A), i esquema d’un tall tranversal (B). 1 Tentacle oral, 2 tentacles subombel·lars, 3 ropàlies, 4 lamel·les, 5 músculs radials, 6 músculs circulars o coronals, 7 gònades, 8 exombrel·la, 9 filaments gàstrics, 10 cavitat gàstrica, 11 manubri, 12 boca, 13 mesoglea, 14 cavitat sensorial, 15 gangli nerviós, 16 cavitat subgenital, 17 ocel, 18 estatocist, 19 tentacle.

Jordi Corbera, a partir de fonts diverses

Els escifozous són cnidaris que es coneixen principalment per llur estadi de medusa. Es tracta...