Els hexacoralls o zoantaris

Aspecte general extern dels hexacoral·laris i detalls de l’esquelet. A Exemplar d’actiniari i detalls de la base d’un mesenteri ( A’), de la part apical de la columna que conté l’esfínter (A") i de la disposició dels septes del seu esquelet (A"’); B exemplar de ceriantari i disposició dels septes ( B’) ; C colònia de zoantaris i disposició dels septes ( C’) ; D colònia de madreporari i disposició dels septes ( D’) . 1 Tentacle , 2 boca , 3 disc oral , 4 faringe , 5 gònades , 6 musculatura longitudinal , 7 sifonòglifs , 8 esfínter , 9 musculatura basilar , 10 septe o...