Els cnidaris hidrozous

Consideracions generals

Els hidrozous poden ésser solitaris o colonials, i són típicament polimòrfics: poden trobar-se tant en forma de pòlip com en forma de medusa, tot i que en molts casos tant l’una com l’altra poden ésser absents o molt reduïdes. Mantenen sempre la simetria radial, tetràmera o polímera, d’una manera estricta. No tenen estomodeu o faringe, i la cavitat gastrovascular és senzilla, sense septes interns. La boca se situa al final d’una prolongació anomenada hipostoma, manubri o probóscide. La mesoglea en forma de pòlip es redueix a una senzilla làmina, la mesolamel·la...