Els octocoralls o alcionaris

Aspecte general extern dels octocoralls. A Esquema general d’un fragment de colònia de gorgonaci (concretament de corall vermell, Corallium rubrum), amb un detall de les espícules que formen el seu esquelet calcari (A’) i un tall transversal que mostra la disposició dels mesenteris (A") B Esquema general d’un gorgonaci (Eunicella cavolini) i detall de les espícules més representatives (B’). C Esquema general d’un estolonífer (Clavillaria ochracea) i detall de les principals espícules (C’). D Esquema general d’un alcionaci (Alcyonium acaule) i espícules més representatives...