Els enteropneusts

Morfologia general dels enteropneusts. A aspecte extern de Balanoglossus i detall (A’) anatòmic de la regió anterior. B Aspecte extern de Protoglossus. 1 Probòscide o gland (prosoma), 2 collar (mesosoma), 3 porus branquials, 4 plecs genitals o regió genital, 5 regió dels sacs intestinals cecs, 6 anus, 7 musculatura circular de la probòscide, 8 musculatura longitudinal de la probòscide, 9 celoma del prosoma, 10 celoma del mesosoma, 11 glomèrul, 12 vesícula pericàrdica, 13 vas dorsal, 14 vas ventral, 15 esquelet de la probòscide, 16 estomocordi, 17 boca, 18 faringe digestiva, 19 faringe...