Els enteropneusts

Morfologia general dels enteropneusts. A aspecte extern de Balanoglossus i detall (A’) anatòmic de la regió anterior. B Aspecte extern de Protoglossus. 1 Probòscide o gland (prosoma), 2 collar (mesosoma), 3 porus branquials, 4 plecs genitals o regió genital, 5 regió dels sacs intestinals cecs, 6 anus, 7 musculatura circular de la probòscide, 8 musculatura longitudinal de la probòscide, 9 celoma del prosoma, 10 celoma del mesosoma, 11 glomèrul, 12 vesícula pericàrdica, 13 vas dorsal, 14 vas ventral, 15 esquelet de la probòscide, 16 estomocordi, 17 boca, 18 faringe digestiva...