Els quetògnats

Importants components del plàncton marí, els quetògnats són animals carnívors, que s’alimenten de protozous, copèpodes i larves d’altres animals marins, i alhora constitueixen l’aliment bàsic i principal de molts altres animals marins. L’exemplar de la fotografia, del gènere més abundant i ric en espècies, Sagitta (concretament, S. inflata), permet de notar la forma de sageta del seu cos (d’1 a 3 cm), amb el cap ben diferenciat, el tronc i la cua, i la forma de les aletes, transparents i mancades de musculatura.

Claude Carré.

Els quetògnats són metazous celomats, enterocèlics i...