Els equinoderms

Característiques generals

Les parts comestibles de la garota són les cinc gònades, de tons ataronjats, que es disposen en els interradis del cos, ben visibles en aquest exemplar seccionat transversalment. El de la fotografia correspon a la garota de roca Paracentrotus lividus) bé que també se’n consumeixen d’altres espècies.

Firo-Foto.

Els equinoderms són animals exclusivament marins que formen una part important de la fauna bentònica de qualsevol tipus de fons i de qualsevol fondària. Mostren una marcada incapacitat de regulació osmòtica i, per tant...