Els pterobranquis

Els pterobranquis són petits hemicordats quasi sempre colonials, d’aspecte similar al dels briozous, però amb el cos dividit en tres regions homòlogues a les dels enteropneusts. Els individus viuen en un sistema de tubs aïllats units per estolons. Tots són marins i se solen trobar sobre substrats durs. Comprenen dos ordres: els cefalodíscides (Cephalodiscida), solitaris o colonials, i els rabdoplèurides (Rhabdopleurida), colonials, comuns a l’Atlàntic Nord entre 30 i 400 m de fondària, i, bé que amb molt poca abundància, presents també a la Mediterrània (Rhabdopleura normani, a Banyuls de la...