Els osteïctis teleostis: peixos típics

Els teleostis aglutinen el nombre més gran d’ordres i d’espècies de peixos (prop de 400) que colonitzen les aigües dolces i marines dels Països Catalans. Això no és gens sorprenent si tenim en compte que constitueixen el grup més diversificat de peixos i que hi podem trobar una gran varietat de formes i adaptacions.

Dins d’aquest conjunt modern de peixos ossis podem distingir dues categories: la de les formes més primitives, com ara els osteoglossomorfs, i una altra de constituïda per tres grans subgrups (els elopomorfs, els clupeomorfs i els euteleostis), caracteritzats sobretot pels dos...