Els trilobits

Característiques generals

Exemplar de trilobit, complet i ben conservat, al qual s’arriben a apreciar força bé els detalls de la morfologia. Pertany a l’espècie Phacops potieri (× 4), un facòpid del Devonià inferior que ha estat trobat als jaciments paleozoics de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà). Noteu que els ulls (esquizocroals), són reniformes i de notable grandària en aquesta espècie.

Jordi Vidal / MGB.

Els trilobits, considerats inicialment com a avantpassats dels crustacis, i encara per alguns, de tots els artròpodes perquè són els primers a aparèixer en el registre...