L’escultura decorativa a la catedral de Tarragona

Conjunt de l’Anunciació de la capella del Corpus Christi, de vers el 1330. La iconografia incideix en l’Encarnació, inici de la salvació de l’home, i en el paper destacat de Maria, com és usual en l’època del gòtic.

AT – J.Farré

L’inici de la catedral de Tarragona es vincula estilísticament amb el romànic. No fou fins a les primeres dècades del segle XIII que es produí l’acceptació del gòtic, fet que, en l’art escultòric, els mestres de la seu traduïren en la incorporació de la temàtica vegetal en comptes dels relats historiats dels capitells. Al llarg d’aquesta centúria l...